Права на користење

Драги клиенти, Пред да започнете да ги користите нашите услуги, ние сакаме да ве информирање за вашите права и обврски како клиент додека ги користите нашите услуги. Ние сакаме да Ве замолиме внимателно да ги прочитате Правата на користење напишани овде. Со користење на нашиот вебсајт и Иваноски Тек услугите за интернет продажба вие сте запознаени со овие Права на користење и ги прифаќате во целост. Доколку Правата на користење не се прифатливи за вас, тогаш не го користите овој вебсајт, исто така и услугите кои ги нудиме на истиот.

1. Кој сме ние, нашите услуги и нашиот вебсајт

а. Иваноски Тек нуди варијанти на услуги кон корисниците како на пример: хостинг и вебсајт услуги (вклучувајќи ги: ), клауд услуги, и услуги за регисрација на домени.

б. Услугите понудени од Иваноски Тек во целост се совпаѓаат со оние услуги во овој запис.

в. Имаме вебсајт на кој посетителите, потенцијалните корисници (клиенти) како и потенцијалните отворени работни позиции можат да се најдат во делот „За нас“ и „Нашите услуги“

2. Кои информации ги собираме кога го користите или посетувате нашиот вебсајт?

 • а. Иваноски тек добива и чува податоци кои ги прикажувате кон нас кога го користите или посетувате нашиот вебсајт.
 • б. Ние собираме и чуваме информации поврзани со вашата посета и интеракција со страницата кои не ве индетификуваат директно вас, но автоматски се прикажани и ги чуваме преку користењето на колачињата или други услуги. Ние користиме колачиња или слични други услуги за да ги анализираме трендовите, при администрација на страницата, ги следиме чекорите на посетителите околу страницата и собираме демографски информации за нашата база на корисници. Вие можете да ги контролирате користењето на колачињата со одбирање на соодветни опции во вашиот прелистувач. Доколку одберете да ги исклучите колачињата, може да ви биде лимитирано користењето на одредени функции на страницата.
 • в. Исто така, собираме и одредени информации автоматски, и ги чуваме во лог фајлови. Овие информации можат да содржат ИП адреси, тип на прелистувач, интернет провајдер, реферал или иелзени страници, оперативен систем и време и датум.
 • г. Ние можеби ги комбинираме овие автоматски собрани информации во лог фајлови со други информации кои ги собираме за вас. Ова го правиме за да ги подобриме услугите кои ги нудиме, да го подобриме нашиот маркетинг, да ја подобриме аналитиката и функционалноста на страницата.
 • д. Нашата страница содржи функции од социјални медиуми како што се копчиња од Фејсбук, и останати виџети кои се прикажани на нашата страница. Овие функции можеби собираат информации како што се ип адреси и страниците кои ги посетувате на нашата страница, и можеби ги одобрува колачињата за да овие функции, функционираат нормално. Функциите на социјалните медиуми како и виџетите се или хостирани од трето лице или хостирани директно на нашата страница. Вашата интеракција со овие функции се лимитирани од политиката на приватност од компанијата која ги прикажува тие функции.

3. Нашата правна основа за обработка на лични информации

 • а. Нашата правна основа за собирање и користење на персоналните информации опишани погоре ќе зависат од односите на персоналните информации и специфичниот контекст во кој ги собираме. Како и да е, ние нормално ќе ги собираме персоналните информации само таму каде што имаме ваша согласност, каде што ни требаат личните информации за да склучиме договор со вас, или какде обработката е во наши легитимни интереси и не е заобиколена од вашите интереси за заштита на податоците или фундаментални права и слободи. Во некои случаи, ние исто така може да имаме законска обврска да собираме персонални ниформации од вас.
 • б. Ако ве замолиме да датете персонални информации за да се придржувате кон законскиот услог или да го извршите договорот со вас, ќе го направиме ова јасно во соодветно време и ќе ве советуваме дали давањето на вашите персонални информации е задолжително или не (како и можните последици ако не ги дадете личните податоци). Слично на тоа, ако ги собереме и користиме вашите личчни информации додека се потпираме на нашите легитимини интереси (или оние на трета страна), ќе ви дадеме до знаење во соодветно време како се тие легитимни интереси.

4. Со кого ги споделуваме вашите информации?

 • а. Со исклучок на доверливи деловни соработници и / или соработници кои работат во име или во врска со нас, ние нема да ги доставуваме или продаваме на трети лица вашите лични информации и ќе ги чуваме сите тајни податоци доверливо. На пример, споделуваме информации со трети страни каде што зависи од функционалноста и одржувањето на нашите услуги (како што е споделување на податоци со регистрации на домени со цел да ги одржувате вашите услуги или регистрации на домени).
 • б. Можеме да склучиме договор со трети страни за да ни помогне во оптимизирање на нашите услуги, вклучително и помош поврзана со овластување и обработка на плаќања, исполнување на барања за услуги и барања за помош.
 • в. Можеме да користиме платформи на трети страни за да обезбедиме мрежни и електронски реклами за нашите услуги откако ќе ја посетите и ја напуштите нашата веб-страница.
 • г. Исто така, користиме услуги за веб-аналитика за да ја подобриме употребливоста на искуството на нашите клиенти. Овие услуги може да снимаат анонимни податоци, како што се кликови на глувчето, движење и активност за движење, но ние никогаш нема да ги користиме за да собереме лични податоци од вас. Овие податоци ги користиме само внатрешно за да ни помогне да го разбереме и подобриме вашето искуство во Иваноски Тек.
 • д. Примарното деловно работење на Иваноски Тек, се наоѓа во Скопје, во Македонија и ние подлежиме на закони и регулативи во таа надлежност. Можеби ќе бидеме повикани од различни агенции за спроведување на законот да се придржуваат кон тековните истраги. Усогласеноста може да вклучува и безбедно предавање на податоците за клиентот до правно овластена владина агенција.
 • ѓ. Надвор од Македонија, од Иваноски Тек може да се бара да ги открие личните информации на други тела за спроведување на законот, регулаторот, владината агенција, суд или друга трета страна во согласност со важечките закони или прописи на кои може да подлежи Иваноски Тек.
 • е. Ние ќе ги откриеме овие информации само кога веруваме дека обелоденувањето е неопходно (i) како прашање ако се применува закон или регулатива (ii) за да се искористи или да се бранат нашите законски права или (iii) за да се заштитат вашите витални интереси или оние на кое било друго лице.

5. Безбедност: како ги одржуваме вашите информации безбедни?

Ние користиме соодветни технички и организациони мерки за да ги заштитиме личните информации што ги собираме и обработуваме за вас. Мерките што ги користиме се дизајнирани да обезбедат ниво на безбедност соодветно на ризикот од обработка на вашите лични информации. Специфични мерки што ги користиме вклучуваат намалување на задржување на дневникот кога е можно на минимално ниво потребно за да се овозможи администрацијата на нашите системи и безбедносниот персонал да обезбедат услуги непречено.

6. Полиси за користење на е-комерц системот

Со пристап до вебсајтот на Иваноски Тек и при нарачки на производи/услуги, вие се согласувате да ги прифатите условите од оваа полиса за користење на електронскиот е-комерц систем. Иваноски Тек го задржува правото за изменување на овие полиси и услови во секое време, и промените ќе бидат објавени на оваа страница.

7. Полиса за заштита на личните податоци на корсниците на картичките

Иваноски Тек ќе ги користи личните податоци согласнот со законот за заштита на лични податоци и други релевантни регулации во Република Северна Македонија. Нема да ги доставува личните податоци до трети лица, освен во случаеви каде што е дозволено или законски пропишано, со цел да ги оствари своите права, или да ги заштити своите интереси, или да се усогласат со судски налози или други законски или регулаторни потреби. Како лични податоци се сметаат следниве: Име, презиме, матичен број, адреса, е-пошта, итн. Купувачот гарантира точност на внесените податоци. Иваноски Тек не сноси никаква одговорност доколку внесените податоци не се точни.

8. Политика на приватност и полиса за информации

Иваноски Тек ќе ги превземе сите мерки за заштите на личните податоци, со цел да се спречи загуба, кражба и злоупотреба, како и неовластен пристап, промена или уништување на истите. Иваноски Тек нема увид во бројот, датумот, валидноста и безбедносниот код на вашата платежна картичка за целото времетраење на трансакцијата, ниту има пристап до какви било информации поврзани со вашата банкарска сметка. Податоците се внесуваат на веб-порталот на центарот за обработка кој ги обработува трансакциите за плаќање преку Интернет. Во овој случај веб-порталот на банката

9. Политика за поврат на средства по трансакција со платежна картичка

Иваноски Тек ќе ги врати средствата на купувачот, доколку е извршена погрешна трансакција, а правото може да се оствари со доставување на писмено барање и доказ за плаќањето, во кој ќе се наведе датумот кога е извршена погрешната трансакција и во кој износ.